Monday, April 11, 2016

Quote of the Month (March)

Over at LewRockwell.com, writes Prof. Paul E. Gottdried:

Among the replacement religions for a weakened Christianity in the West, the most insidious may be the worship of “democracy.“

previous

1 comment:

Johan R. Honkainen Gyllenspetz said...

Beste herr Baltzersen.

Vi møtte hverandre noen ganger i 2007 (tror jeg at det var) - og kanskje du husker meg? På den tiden var jeg en svensk anarkokapitalist med sympati for Hoppe. Etter det ble jeg sosialist, nå for tiden er jeg en slags libertariansk konservatistisk monarkist. Jeg finner ingen kontaktinformasjon til deg, kanskje du kan kontakte meg? johanr.honkainengyllenspetz@yahoo.com (tidligere Sjöberg)